Styret

Styret for 2017-2018 i FFM, Oslo og Akershus består av:

Leder: Tor Egil Roheim,  tlf.: 971 76 206

Nestleder: Elisabeth Lillegrend

Kasserer: Karianne Grøstad Dewson

Styremedlem/sekretær: Lars Magne Arnesen

Styremedlem: Linda M. Melsom

1.vara:  Morten Thingsaker Tangre

2. vara: Johnny G. Johansen

Du kan kontakte styret på epost: oslo-akershus@ffm.no