Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

avd. Oslo og Akershus

Oslo og Akershus fylkeslag består av ca 310 medlemmer, det vil si hovedmedlemmer og hustandsmedlemmer.

Fylkeslagets formål er definert i våre vedtekter:

«Utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle muskelsyke og deres familier. Skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for muskelsyke, spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon, medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling av muskelsykdommer, styrke vitenskapelig forskning,  arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig.»

Vår målsetting er å være til hjelp og nytte for våre medlemmer gjennom formidling av informasjon på denne hjemmesiden og på Facebook (https://www.facebook.com/FFMiOA/) samt å gjennomføre faglige og sosiale arrangementer for fylkeslagets medlemmer. Vi har målsetting om å ha noen faste årlige arrangementer for våre medlemmer og vi arbeider med å øke antall faglige aktiviteter pr år.

Vår kommunikasjon til dere vi foregå gjennom epost, på vår hjemmeside her og på Facebook. Men de av dere som ikke har internett vil fortsatt få tilsendt medlemsbrevet fra oss på vanlig måte.

På vegne av styret
Foreningen For Muskelsyke i Oslo og Akerhus

Tor Egil Roheim
Leder